Laser izseva 60 kratko trajajočih žarkov v različne točke na omejujočem zidu, tipalo pa zbira odbito svetlobo. Na podlagi različnega časa, ki ga potrebujejo odbiti fotoni do tipala in s kompleksnimi algoritmi nam nato kamera izriše sliko tega, kar se skriva za zidom. Tipalo ima 2 pikosekundno časovno ločljivosti ( 0.000 000 000 002 sekunde), v tem času pa svetloba prepotuje zgolj 0,6 milimetra, kar kameri daje milimetrsko natančnost.Trenutno je sicer za izris takšne slike potrebnih več minut, a raziskovalci si nadejajo ta čas zmanjšati pod deset sekund, kar bo tehnologiji povečalo uporabnost tako za industrijske, kot tudi vojaške potrebe.MIT (via Petapixel, Scientific American)