Registracija

Pozdravljeni!
V kolikor želite postati član, se morate strinjati s pogoji portala.

Slo-Foto.net - Pogoji uporabe

1. Strinjanje s Pogoji uporabe in spremembami
Vsakokrat ko dostopite ali povzročite dostop do te spletne strani, se strinjate, da vas zavezujejo pričujoči Pogoji uporabe s svojimi občasnimi spremembami, ne glede na to ali ste bili o spremembah izrecno obveščeni ali ne. Dodatno, če uporabljate storitve na tej spletni strani ali preko te spletne strani, morate upoštevati vsa pravila in navodila, ki se nanašajo na te storitve. Ta pravila in navodila se štejejo za sestavni del teh Pogojev uporabe. Preberite tudi del Vaša zasebnost, ki je sestavni del Pogojev uporabe.

2. Storitve
Naša spletna stran in storitve na ali preko naše spletne strani sovam na voljo takšne kot so. Strinjate se, da imajo lastniki te spletne strani izključno pravico, da lahko kadarkoli in brez opozorila in odgovornosti do vas, začasno ali trajno, spremenijo ali ukinejo to spletno stran in njene storitve ali pa izbrišejo podatke/informacije, ki ste jih priskrbeli. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za časovni potek (roke), izbris, neuspeh pri shranjevanju, netočnost ali nepravilno dostavo kakršnihkoli podatkov ali informacij.

3. Vaša odgovornost in dolžnosti pri registraciji
Da bi lahko uporabljali to spletno stran, se morate na njej registrirati, priskrbeti resnične podatke kadar zahtevano in morate biti stari najmanj trinajst (13) let. Ob registraciji se izrecno strinjate s našimi Pogoji uporabe skupaj s spremembami, ki so tu objavljene.

4. Izjava o zasebnosti.
Registracijski in ostali podatki, ki omogočajo osebno identifikacijo, ki bi jih lahko zbrali, so podvrženi pogojem Izjave o zasebnosti.

5. Registracija in geslo
Uporabniki odgovarjate za vzdrževanje zaupnosti vašega gesla in ste odgovorni za vsako uporabo preko vaše registracije ali/in prijave, ne glede na to ali ste jo odobrili ali ne. Strinjate se, da nas boste o vsaki nepooblaščeni uporabi vaše registracije, uporabniškega računa ali gesla takoj obvestili.

6. Vaše obnašanje
Strinjate se, da so vsi podatki ali informacije v kakršnikoli obliki, ali kot besedilo, programska oprema, kode, glasba ali zvočni posnetki, fotografije ali grafike, video ali ostali materiali (vsebine), ne glede na to ali so priskrbljene javno ali zasebno, odgovornost osebe, ki jih je priskrbela oziroma osebe, katere račun je bil uporabljen. Strinjate se tudi, da ste na naši spletni strani izpostavljeni tudi vsebinam, ki bi lahko bile sporne ali žaljive. Na noben način vam ne odgovarjamo za vsebine, ki se pojavijo na tej spletni strani, prav tako tudi ne za morebitne napake ali izpustitve(prezrtja).

Z uporabo te spletne strani se izrecno strinjate, da ne boste:

a) ravnali na način ali priskrbeli vsebin, ki bi bile nedopustne, nezakonite, kaznive, škodljive, vulgarne, opolzke, nespodobne, žaljive, sporne, pornografske, ki bi lahko pomenile grožnjo, zlorabo, nadlegovanje, zalezovanje, opravljanje, klevetanje, ki bi bile namenjene oziroma bi ovirale ali motile delovanje te spletne strani ali katerekoli storitve, ki bi bile okužene z računalniškim virusom ali kakšnim drugim uničevalnim ali škodljivim programskim postopkom (routine), ki bi lahko pomenile nastanek odškodninske ali kazenske odgovornosti, ali ki bi lahko kršile zadevne občinske, državne ali mednarodne predpise;

b) napačno predstavljali svoje povezave z, ali se izdajali za, katerokoli osebo ali entiteto, ali ponarejali oziroma kakorkoli drugače poskusili skriti ali napačno označiti izvor kakršnekoli vsebine, ki jo posredujete;

c) zbirali ali pridobivali kakršnihkoli podatkov o ostalih uporabnikih;

č) uporabljali te spletne strani ali katerekoli vsebine na njej na kakršenkoli dobičkonosen (komercialen) način ali na kakršenkoli način, ki bi vključeval junk mail, spam, verižna pisma, piramidne sheme ali katerokoli drugo obliko nepooblaščenega oglaševanja brez našega predhodnega pisnega soglasja;

d) posredovali nobenih vsebin, ki bi lahko pomenile nastanek odškodninske ali kazenske odgovornosti oziroma bi lahko pomenile kršitev občinskih, državnih ali mednarodnih predpisov, vključno s predpisi o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih ali poslovnih skrivnostih.

7. Predložitev Vsebin na tej spletni strani
S tem da posredujete vsebino ali gradivo na našo spletno stran:
a) se strinjate da nam podelite pravico prikazovanja priloženih vsebin na portalu Slo-Foto.net in socialnih omrežij kjer se portal pojavlja;
b) jamčite, da imate vse moralne, zakonske in ostale pravice, ki bi lahko bile potrebne za prenos licence, ki je navedena v tem oddelku 7;
c) priznavate in se strinjate, da imamo pravico (ne pa dolžnost), da po lastnem preudarku, kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila, zavrnemo objavo ali odstranitev oziroma onemogočimo dostop do vsebin, ki ste jih posredovali;
d) fotografije objavljene v galeriji so in bodo tudi po objavi ostale last avtorjev

8. Storitve tretjih oseb
Na ali preko te spletne strani so lahko oglaševani in dostopni tudi blago ali storitve tretjih oseb. Za pripombe glede izdelkov in storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe, veljajo izjave in teh oseb. Mi ne noben način ne odgovarjamo za kakršnekoli stike med vami in tretjimi osebami.

9. Zavarovanje pred kaznijo/odškodnino
Strinjate se, da nas, naše podružnice, povezane osebe, naše uslužbence, direktorje, posrednike, neodvisne pogodbenike, oglaševalce in družabnike odvezujete odgovornosti in da ne boste od nas zahtevali ničesar, vključno z morebitnimi običajnimi nagradami odvetnikov, ki bi jih zahtevale tretje osebe in bi nastale kot posledica vašega ravnanja v zvezi s to spletno stranjo oz. storitvami, z vašim posredovanjem vsebin, vašimi kršitvami teh Pogojev uporabe ali kakršnekoli druge kršitve pravic tretje osebe.

10. IZJAVA O ODREKU JAMSTEV

RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA SO VAM TA SPLETNA STRAN, NJENE STORITVE IN VSEBINE NA VOLJO TER POSREDOVANE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. IZRECNO SE ODPOVEDUJEMO VSEM JAMSTVOM, TAKO IZRECNIM KOT IMPLICITNIM, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA TRŽNOST, USTREZNOST DOLOČENEMU NAMENU IN SKLADNOST S PREDPISI.

NE JAMČIMO (IZRECNO ALI IMPLICITNO), DA BO KATERAKOLI STORITEV ALI NJEN DEL DELOVALA NEPREKINJENO, BREZ NAPAK, BREZ VIRUSOV, PRAVOČASNO, VARNO, TOČNO, ZANESLJIVO, NA DOLOČENI KAKOVOSTNI RAVNI OZIROMA DA JE KATERAKOLI VSEBINA VARNA ZA PRENOS. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NITI MI NITI KATERIKOLI UDELEŽENEC V STORITVAH NE OPRAVLJE DEJAVNOSTI SVETOVANJA POKLICNO IN DA JE POSREDOVANJE TAKŠNIH NASVETOV IN OSTALIH INFORMACIJ VAŠE IZKLJUČNO TVEGANJE IN BREZ NAŠE ODGOVORNOSTI.

Ker nekateri pravni redi ne priznavajo izjav o odreku implicitnih odgovornosti, zato je možno, da zgornja izjava ne velja za vas v delu, ki se nanaša na te odgovornosti.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
JASNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA MI NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI ODŠKODNINO, VKLJUČNO Z ODŠKODNINO ZA IZGUBO DOBIČEK, NAKLONJENOSTI, RABE, PODATKOV ALI KAKŠNO DRUGO NEMATERIALNO ŠKODO, KI IZHAJA OZIROMA JE POSLEDICA:
- UPORABE ALI NEMOŽNOSTI UPORABE STORITVE
- STROŠKOV ZARADI NAVAVE NADOMESTNIH PRODUKTOV/STORITEV, KI SO NASTALI ZARADI PRENOSA V ALI PREKO STORITVE
- NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO VAŠIH PODATKOV ALI SPREMINJANJA PRENOSA VAŠIH PODATKOV
- IZJAV ALI RAVNANJA GLEDE STORITEV S STRANI TRETJIH OSEB
- OSTALIH ZADEV, KI SE NANAŠAJO NA STORITVE

Nekateri pravni redi ne dopuščajo omejevanja odgovornosti, zato te omejitve za vas morda ne veljajo.

12. Pridržek pravic
Pridržujemo si vse pravice, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, poslovnimi skrivnostmi in vsemi ostalimi lastniškimi pravicami, ki jih lahko imamo v zvezi s našo spletno stranjo, njeno vsebino ter z blagom in storitvami, ki jih zagotavljamo. Uporaba naših pravic in lastnine je možna le z našo predhodno pismo privolitvijo. S tem, da vam omogočamo storitve, vam ne zagotavljamo nobenih izrecnih ali implicitnih licenc ali pravic in brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne morete pridobiti pravice do uporabe naše spletne strani v komercialne namene.

13. Veljavna zakonodaja
Strinjate se, da za te Pogoji uporabe in vse morebitne spore, ki bi izhajali iz uporabe te spletne strani, naših proizvodov ali storitev, velja pravo, ki se uporablja v kraju prebivališča oziroma sedeža, ne glede na morebitno kolizijo predpisov. Z uporabo ali registracijo na tej spletni strani, se strinjate, daste podvrženi izključni krajevni pristojnosti sodišč v kraju lastnikovega prebivališča ali sedeža.

14. Razne informacije
I. Če pride do kolizije med temi Pogoji uporabe in kakšnim zakonom, pod katerim bi se te določbe lahko štele kot neveljavne s strani sodišča, pristojnega za stranke, se te določbe razlagajo v skladu z izvirnim namenom strank v okviru veljavnega prava, medtem ko ostale določbe Pogojev uporabe ostanejo veljavne.
II. Če posamezna stranka ne zahteva svoje pravice, to ne pomeni, da se ji je odpovedala, temveč ostane ta pravica nespremenjena in veljavna.
III. Strinjate se, da ne glede na morebitne nasprotujoče predpise, vsi zahtevki, ki bi izhajali is te spletne strani ali njenih storitev, zastarajo v roku enega (1) leta od nastanka vzroka za zahtevek.
IV. Pod temi Pogoji uporabe lahko od svojih pravic in dolžnosti odstopimo in se tako oprostimo vseh nadaljnjih dolžnosti.

Ali se strinjate s pogoji?