Slo-Foto.net Izjava o odgovornosti

Slo-Foto.net ne odgovarja za vsebino objavljenih člankov, komentarjev, recenzij/ocen ali uporabniških imen, saj vso odgovornost prevzemajo pošiljatelji/objavitelji posameznih člankov, komentarjev, recenzij/ocen ali uporabniških imen.

Slo-Foto.netl se odreka odgovornosti za točnost, vsebino, popolnost, zakonitost, zanesljivost, izvedljivost ali razpoložljivost informacij in materialov prikazanih na svojih spletnih straneh. Prav tako se Slo-Foto.net odpoveduje vsej odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala s prenašanjem ali dostopanjem do informacij in materialov na Slo-Foto.net strani.

Slo-Foto.net vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Te povezave so na voljo izključno kot prikladnost uporabnikom in ne predstavljajo odobritve kakršnikoli proizvodov ali storitev na teh straneh. Prav tako ni Slo-foto.net potrdil ali odobril nobene informacije ne teh straneh. »Tretje« strani lahko vsebujejo mnenja ali stališča, ki se nujno ne ujemajo z našimi mnenji in stališči. Te strani lahko imajo tudi drugačno Izjavo o zasebnosti od naše.

Vsa gradiva, informacije/podatki, proizvodi & storitve, ki jih vsebuje Slo-Foto.net, so na voljo brez kakršnih koli garancij. Slo-Foto.net se izrecno in v največji možni meri odpoveduje vsem izrecnim, implicitnim in zakonskim jamstvom (garancijam). Slo-Foto.net  prav tako ne jamči za storitve ali blago prejeto preko ali oglaševano na Slo-Foto.net .

Vsi logotipi in slikovni material so last posameznih oseb. Vsi HTML in podatkovne baze na Slo-Foto.net so © avtorsko zaščitene in so last Slo-Foto.net.