Slo-Foto.net Pravila uporabe

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
Za sodelovanju na portalu Slo-Foto.net se morate registrirati. Registracija je brezplačna.

2.člen
Uporabniki portala Slo-Foto.net se z registracijo zavezujejo k spoštovanju pravilnika, ki je objavljen na vidnem mestu na forumu in velja za celoten portal.

3.člen
Nadzor nad upoštevanjem pravilnika vrši administracija portala, ki jo sestavljajo administratorji in moderatorji (v nadaljevanju besedila: administracija).

4.člen
Na straneh portala, ki zahtevajo registracijo, ima lahko uporabnik le po en uporabniški račun (uporabniški račun za forum in uporabniški račun za galerijo). Za spremembo uporabniškega imena na omenjenih straneh lahko uporabnik zaprosi le enkrat. V primeru kršitve tega določila, se uporabniku zaprejo vsi uporabniški računi na strani kjer je bila ugotovljena kršitev.

5.člen
Slo-Foto.net je javen portal, vsebina pa takoj dostopna javnosti. Vsi komentarji so javni in nihče si ne more lastiti avtorskih pravic, pravic kopiranja in razmnoževanja komentarjev in pripomb. Če nameravate uporabiti katerokoli, na portalu Slo-Foto.net napisano sporočilo, komentar ali pripombo izven te strani, to sporočite avtorju ter obvezno navedite vir.


OBJAVE

6.člen
Oglaševanje na portalu Slo-Foto.net je prepovedano. Za kakršnokoli obliko oglaševanja (komercialno ali za promoviranje lastnih spletnih vsebin) morajo uporabniki ali obiskovalci portala pridobiti dovoljenje administracije.

7.člen
Objavljanje komentarjev z nacionalistično, rasistično ali kakršnokoli drugo vsebino, ki izraža nestrpnost, je prepovedano.

8.člen
Prepovedano je objavljanje pornografskega materiala in/ali povezav do spletnih strani s pornografsko tematiko ali kakršnokoli oglaševanje pornografskega materiala.

9.člen
Prepovedano je objavljanje povezav do ponudnikov/posrednikov nelegalnih vsebin (kot npr. datoteke s filmi, glasbo, knjigami, računalniškimi programi, v kolikor so avtorsko zaščiteni), kakor tudi vse oblike razpečevanja in spodbujanja k uporabi omenjenih vsebin.

10.člen
Uporabniki portala lahko v galeriji (velja za celoto) objavljajo le fotografije, ki so njihovo avtorsko delo. Za vse objave odgovarjajo avtorji sami.

11.člen
Pred odpiranjem nove teme v forumu se uporabniki najprej prepričajo, če podobna tema že ne obstaja. Podvajanje tem je nezaželeno.

12.člen
Naslavljanje tem z velikimi tiskanimi črkami je prepovedano. Prav tako je prepovedano pisanje komentarjev z velikimi tiskanimi črkami.

13.člen
Prepovedano je žaljenje uporabnikov, javno medsebojno obračunavanje v temah na forumu, ter vse oblike žaljivih oz. nestrpnih izpadov znotraj portala.

14.člen
Teme, ki jih odpirajo uporabniki foruma so namenjene širši javnosti. Kot take so v korist tudi obiskovalcem in vsem, ki jih bodo brali kdaj v prihodnje. Zato so uporabniki naprošeni, da se vzdržijo nepotrebnih komentiranj z vsebinami, ki se vsaj posredno ne tičejo določene teme, ali niso v kontekstu v katerega se je tema razvila. Administracija ima pravico odstraniti omenjene komentarje, če presodi, da je taka poteza v korist celotne teme.

15.člen
Uporabniki lahko odprejo le eno temo z enako vsebino.


DRUGE DOLOČBE

16. člen
V primeru kršenja pravilnika uporabniki portala kršitev javijo administraciji preko kontaktnega obrazca.

17.člen
Komentiranje odločitve administracije, ko je opozorilo ali izrek kazni objavljen na forumu, ni zaželeno, saj moti potek teme. Za vse informacije v zvezi z ukrepi je administracija dosegljiva po zasebnih sporočilih.

18.člen
Oponašanje dela administracije, ali nepooblaščeno predstavljanje za predstavnika administracije, ni dovoljeno.

19.člen
Administracija portala Slo-Foto.net lahko z namenom spoštovanja pravilnika kršitelje obravnava na več načinov, kot so opozorila, prepoved objavljanja v določeni temi, odstranitev spornih komentarjev, zaklep teme in z drugimi ukrepi.

20.člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na forumu portala Slo-Foto.net