FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Poslikaj Nikonov dan fotografije

OSNOVNE INFORMACIJE
Pričetek: 30. november 2013
Rok za prijave: 7. december 2013
Nagradni sklad:
  • Mobilni telefon Intex Aqua i7 + 1 leto brezplačno PRO članstvo
  • Fotografski priročnik Arne Hodalič + USB Ključ Nikon D4 + 1 leto brezplačno PRO članstvo
  • USB Ključ 4GB + Nikonova kapa + 1 leto brezplačno PRO članstvo
KRATEK OPIS

K sodelovanju na fotografskem natečaju vabimo vse udeležence letošnjega Nikonovega dneva fotografije, ki je potekal 30. novembra 2013. Za vas smo pripravili številne zanimive scene, nastop modelov in plesalcev, zato smo prepričani, da je bilo zanimivih motivov več kot dovolj. Vse kar morate narediti je, da naredite izbor fotografij in poskušate s katero od njih osvojiti eno od privlačnih nagrad.

Fotonatečaj - Pogoji sodelovanja

Sodelovanje
Organizator Slovenski fotografski portal Slo-Foto.net (v nadaljevanju organizator) vabi k sodelovanju na natečaj vse ljubiteljske in profesionalne fotografe, ki so starejši od 16 let in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ petimi fotografijami.

Tema natečaja
Tema natečaja je Poslikaj Nikonov dan fotografije, ki bo potekal v soboto, 30. novembra 2013, od 10.00 do 19.00 v prostorih Viba filma, Stegne 5.

Trajanje fotografskega natečaja
Fotografski natečaj traja od 30. novembra do 7. decembra 2013. Rok za oddajo fotografij, s katerimi želijo avtorji sodelovati, je vključno sobota, 7. december 2013.

Seznam avtorjev nagrajenih fotografij ter fotografije ožjega izbora in nagrajene fotografije bodo objavljeni najkasneje do 16. decembra 2013 na spletni strani www.slo-foto.net.
Organizator natečaja bo upošteval le fotografije, ki bodo prispele v predpisanem roku in bodo izpolnjevale predpisane pogoje.

Žirija
Fotografije bo ocenjevala žirija v sestavi: Uroš Uršej (Slo-foto.net), Tomo Jeseničnik in Franc Fritz Murgelj.
Žirija bo obravnavala posamezno fotografijo in ne fotografij v seriji. Prav tako žirija ne bo ocenjevala fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično ali drugače vsebinsko neprimernih fotografij. Fotografije ne smejo vsebovati elementov neposrednega ali prikritega oglaševanja.

Odločitev žirije je dokončna in brezprizivna. Pritožba ni mogoča.

Pravila sodelovanja
V fotografskem natečaju lahko sodelujejo le osebe s svojimi lastnimi avtorskimi fotografijami (v nadaljevanju avtorji). Če bi se kasneje izkazalo, da oseba ni avtor fotografij, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja. Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor fotografije, komisija takšno fotografijo brez nadaljnjih obrazložitev izloči iz natečaja.

V fotografskem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju natečaja in člani strokovne komisije.

Z oddajo fotografij, izpolnjeno in poslano elektronsko prijavnico se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila natečaja.

Navodila za sodelovanje
Vsak avtor lahko predloži za posamezno obdobje razpisanega natečaja:

  • največ pet avtorskih fotografij,
  • fotografije naj bodo v visoki resoluciji najmanj 1.500 x 1.500 slikovnih točk,
  • v JPG formatu

Pošiljanje gradiva
Upoštevali bomo vse fotografije, ki bodo prispele preko elektronske prijave na www.slo-foto.net/natecaj/2013/nikonov-dan-fotografije najkasneje do 7. decembra 2013. Oddaja obrazca pomeni, da avtorji sprejemajo pravila natečaja. Za mladoletne osebe morajo starši oziroma njihovi skrbniki v obrazcu označiti, da se strinjajo s sodelovanjem in sprejemajo vse pogoje tega natečaja. Po oddaji obrazca prijavni sistem pošlje potrditveno sporočilo na avtorjev elektronski naslov.

Avtorske pravice in pravice uporabe nagrajenih fotografij
Organizator si pridržuje, da bo prispele fotografije uporabil izključno v namen fotografskega natečaja.

Z oddajo prijavnice avtor izrecno jamči, da je avtor fotografij in da so pravice, ki se prenašajo na organizatorja, proste in da lahko z njimi zakonito razpolaga. Obrazec je objavljen na spletni strani www.slo-foto.net/natecaj/2013/nikonov-dan-fotografije.

Ob vsaki uporabi fotografije bo organizator navedel avtorja fotografije.

Nagrade
Organizator natečaja bo v okviru natečaja nagradil tri najboljše fotografije:

  • 1. mesto: Mobilni telefon Intex Aqua i7 + brezplačno 1 leto PRO članstva na portalu Slo-Foto.net. Več o glavni nagradi na www.intexmobile.si
  • 2. mesto: Fotografski priročnik Arne Hodalič + USB Ključ Nikon D4 + brezplačno 1 leto PRO članstva na portalu Slo-Foto.net.
  • 3. mesto: USB Ključ Nikon D4 + Nikonova kapa + brezplačno 1 leto PRO članstva na portalu Slo-Foto.net.

Organizator si pridružuje pravico, da podeli več nagrad oz. da v primeru premalo prispelih del ali njihove neustrezne kvalitete ne podeli nobene nagrade. Nagrajenci bodo o rezultatih izbora obveščeni po e-pošti ali po telefonu najkasneje do 16. decembra 2013. Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovinsko protivrednost.

Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s prevzemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje natečaja. V teh primerih organizator nagrade ne podeli.
Vse finančne obveznosti so s podelitvijo nagrad avtorjem izčrpane. Avtorji fotografij nimajo nobenih dodatnih finančnih zahtev, kar potrjujejo s strinjanjem s pogoji sodelovanja.

Varstvo osebnih podatkov
Avtorji z udeležbo na natečaju soglašajo, da lahko organizator in z njim povezane pravne osebe osebne podatke, ki jih organizator pridobi od avtorjev, hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja o fotografskem natečaju, v druge trženjske namene natečaja v vseh medijih v Sloveniji in v tujini. Organizator jamči, da bo s posredovanimi podatki upravljal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Informacije
Pravila in prijavni list natečaja so dostopni na spletni strani www.slo-foto.net. Organizator fotografskega natečaja si pridružuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator obveščal z objavami na spletnem mestu www.slo-foto.net.

Organizator:
Slovenski fotografski portal Slo-Foto.net

Obrazec za prijavo
Rok za prijave se je zaključil.