Natečaj: Slovenske fotografinje se predstavijo 2005

Fotografsko društvo Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, in pod pokroviteljstvom FZS 25 / 2004 razpisuje razstavo SLOVENSKE FOTOGRAFINJE SE PREDSTAVIJO 2005.

Podrobne informacije...
Pogoji udeležbe:
Pravico do sodelovanja imajo vse fotografinje iz Slovenije in Slovenke iz zamejstva in tujine.

2. Tema natečaja: prosta

3. Pristojbina je 2000 SIT, ki naj bo priložena priporočeni pošiljki del in je namenjena delnemu pokritju stroškov vračanja in kataloga.

4. Kategorije: Natečaj ima dve kategoriji:
črno bele fotografije ( maksimalno 4 dela )
barvne fotografije ( maksimalno 4 dela )
V kolikor bo v eni kategoriji premalo prispelih del bosta kategoriji združeni.

5. Dimenzije: Fotografije morajo biti velikosti min. 18 x 24 cm. Maksimalna velikost je 30 x 40 cm. Fotografije med minimalno in maksimalno velikostjo morajo biti obvezno nalepljene na tanek karton velikosti 30x40cm. Kaširanje ni dovoljeno. Označba del (na zadnji strani!):
naslov fotografije
priimek in ime avtorice
naslov avtorice

6. Prijavnica: Avtorica mora izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti pošiljki.

7. Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu bo ocenjevala žirija v zasedbi:
Meta Krese, novinarka in fotografinja, urednica revije Fotografija
Simon Strnad, KMF FZS, najuspešnejsi razstavljavec leta 2002 in 2003
Sandi Novak, KMF FZS, EFIAP; ( rezerva mag. Vitomir Pretnar, F1 FZS, podpredsednik FZS)


8. Nagrade: V vsaki kategoriji bodo podeljene nagrade po pravilniku Fotografske zveze Slovenije oz. v primeru združitve kategorij za eno kategorijo..

9. Objavljanje: Udeleženci natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za potrebe natečaja. V skladu z možnostmi bo natisnjen katalog z rezultati, statistiko in nekaterimi deli.

10. Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtorica zagotavlja, da so fotografije ali deli fotografij njeno delo in da sprejema pogoje razpisa.

11. Zagotovila: Prireditelj sprejema obveznost, da bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med transportom.

12. Pošiljanje del: Pošiljke morajo biti poslane brez obveznosti do prejemnika. Pakiranje mora omogočiti vračanje v isti embalaži!

13. Koledar razstave: Rok za dostavo del: 05. februar 2005
Žirija: do 15. februarja 2005
Obvestila: do 25. februarja 2005
Odprtje razstave in podelitev priznanj : 3. marca 2005 ob 18. uri v galeriji Kosova graščina na Jesenicah Vračanje del: do 25. aprila 2005 NASLOV za pošiljanje fotografij:

Naslov: Fotografsko društvo Jesenice p.p.61 SI – 4270 Jesenice Slovenija

Word Office datoteka
Komentarji
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki.