Everpix samodejno organizira va??e fotografije

Everpix samodejno organizira va??e fotografije

Je vaša fotografska zbirka neurejena, so vaše fotografije razpršene po raznih spletnih mestih in napravah, imate toliko posnetkov da jih redkokdaj sploh pogledate? Brez skrbi – organiziranje vaše obse???ne zbirke lahko prepustite aplikaciji Everpix.

Ta zanimiva aplikacija, oziroma bolje re?eno storitev bo vaše fotografije zbrala iz ve? lokacij – tako iz izbranih map na ra?unalniku oziroma drugi napravi, kakor tudi iz spletnih storitev Flickr, Instagram, Picassa, Gmail, Facebook in Twitter – ter jih varno shranila v „obla?ni“ shrambi. In ne zgolj to – še pomembnejši del storitve je namre? organiziranje in prikaz vaših fotografij. Everpix s pomo?jo razli?nih naprednih algoritmov razbere vsebino ter fotografije samodejno razporedi v zbirke (npr. ???ivali, hrana, narava, ljudje, mesta itd.) ter izpostavi najva???nejše posnetke. Aplikacija pozna tudi ve? razli?nih prikazov fotografij (kronološki, na podlagi vira itd.) ter seveda omogo?a tudi deljenje fotografij. Trenutno je na voljo za okolji Windows in Macintosh ter iOS naprave (iPad, iPhone). Everpix lahko preizkusimo brezpla?no, mese?na naro?nina na storitev znaša 4,99, letna pa sprejemljivih 49 ameriških dolarjev.

via: lifehacker.com

Komentarji
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki.
Postani Slo-Foto.net član
Anketa
Kako pogosto uporabljate mobilni telefon za fotografiranje?
Rezultati